Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) A Dom Bud Grabowska Wiesława B Sandra Wiesława Grabowska Wspólnik Spółki Cywilnej - kahndesign.pl

A Dom Bud Grabowska Wiesława B Sandra Wiesława Grabowska Wspólnik Spółki Cywilnej

''

Firma A Dom Bud Grabowska Wiesława B Sandra Wiesława Grabowska Wspólnik Spółki Cywilnej, która powstała w roku 1993, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 1130002021, numer REGON: 010236143, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 04-212) w województwie mazowieckim przy ulicy Gorzelnicza 4b. Firma A Dom Bud Grabowska Wiesława B Sandra Wiesława Grabowska Wspólnik Spółki Cywilnej według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych