Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Acs Media Pracownia Reklamy Anna Świtoniak - kahndesign.pl

Acs Media Pracownia Reklamy Anna Świtoniak

http://www.acsmedia.pl

Firma Acs Media Pracownia Reklamy Anna Świtoniak, która powstała w roku 2007, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5941488769, numer REGON: 320378200, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 60-651) w województwie wielkopolskim przy ulicy Gen. Stanisława Maczka 3/1. Firma Acs Media Pracownia Reklamy Anna Świtoniak według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność agencji reklamowych