Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Agencja Managerska Hat Trick - kahndesign.pl

Agencja Managerska Hat Trick

''

Firma Agencja Managerska Hat Trick, która powstała w roku 2006, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8942387730, numer REGON: 020295296, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 52-314) w województwie dolnośląskim przy ulicy Wałbrzyska 45/3. Firma Agencja Managerska Hat Trick według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników