Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Aneks Biuro Wyceny Nieruchomości Inż - kahndesign.pl

Aneks Biuro Wyceny Nieruchomości Inż

''

Firma Aneks Biuro Wyceny Nieruchomości Inż, która powstała w roku 1996, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7391909007, numer REGON: 510445351, Siedziba firmy mieści się w mieście Olsztyn (kod pocztowy: 10-718) w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy Przemysława Olszewskiego 20. Firma Aneks Biuro Wyceny Nieruchomości Inż według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami