Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Anpro Informatyka - kahndesign.pl

Anpro Informatyka

''

Firma Anpro Informatyka, która powstała w roku 2004, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 6691535450, numer REGON: 330454990, Siedziba firmy mieści się w mieście Malechowo (kod pocztowy: 76-142) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Kusice 1/6. Firma Anpro Informatyka według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania