Bar Solecki Klimaty

''

Firma Bar Solecki Klimaty, która powstała w roku 2010, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8111672043, numer REGON: 142430012, Siedziba firmy mieści się w mieście Solec nad Wisłą (kod pocztowy: 27-320) w województwie mazowieckim przy ulicy Rynek 19. Firma Bar Solecki Klimaty według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: przygotowywanie i podawanie napojów