Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Biskom Handel Usługi - kahndesign.pl

Biskom Handel Usługi

http://www.biskom.pl

Firma Biskom Handel Usługi, która powstała w roku 2004, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5421084698, numer REGON: 050649820, Siedziba firmy mieści się w mieście Białystok (kod pocztowy: 15-687) w województwie podlaskim przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 40/7. Firma Biskom Handel Usługi według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach