Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Bt It Solutions - kahndesign.pl

Bt It Solutions

http://www.btit.pl/

Firma Bt It Solutions, która powstała w roku 2010, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8522442563, numer REGON: 320762140, Siedziba firmy mieści się w mieście Szczecin (kod pocztowy: 70-215) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Waleriana Łukasińskiego 34/17. Firma Bt It Solutions według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność związana z oprogramowaniem