Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Business & Media Consulting Jerzy Wysocki - kahndesign.pl

Business & Media Consulting Jerzy Wysocki

''

Firma Business & Media Consulting Jerzy Wysocki, która powstała w roku 2001, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5261322395, numer REGON: 017262356, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 00-195) w województwie mazowieckim przy ulicy Zygmunta Słomińskiego 5/69. Firma Business & Media Consulting Jerzy Wysocki według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja