Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Danbar S C - kahndesign.pl

Danbar S C

''

Firma Danbar S C, która powstała w roku 2007 posiada następujący numer NIP: 5842603109, numer REGON: 220357565, Siedziba firmy mieści się w mieście Gdańsk (kod pocztowy: 80-394) w województwie pomorskim przy ulicy Bydgoska 2/65. Firma Danbar S C według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane