Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Dentes Grupowa Praktyka Lekarska Elżbieta I Andrzej Madej Gabinet Stomatologiczny - kahndesign.pl

Dentes Grupowa Praktyka Lekarska Elżbieta I Andrzej Madej Gabinet Stomatologiczny

''

Firma Dentes Grupowa Praktyka Lekarska Elżbieta I Andrzej Madej Gabinet Stomatologiczny, która powstała w roku 2005 posiada następujący numer NIP: 7591625993, numer REGON: 140020468, Siedziba firmy mieści się w mieście Ostrów Mazowiecka (kod pocztowy: 07-300) w województwie mazowieckim przy ulicy 3 Maja 67. Firma Dentes Grupowa Praktyka Lekarska Elżbieta I Andrzej Madej Gabinet Stomatologiczny według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: praktyka lekarska dentystyczna