Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Dom Pomocy Społecznej W Dolicach - kahndesign.pl

Dom Pomocy Społecznej W Dolicach

http://www.dpsdolice.prv.pl

Firma Dom Pomocy Społecznej W Dolicach, która powstała w roku 1993 posiada następujący numer NIP: 8542002614, numer REGON: 810414536, Siedziba firmy mieści się w mieście Dolice (kod pocztowy: 73-115) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Wiśniowa 12. Firma Dom Pomocy Społecznej W Dolicach według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych