Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Elmar Usługi Administracyjno Porządkowe Przytuła Edward Jan - kahndesign.pl

Elmar Usługi Administracyjno Porządkowe Przytuła Edward Jan

''

Firma Elmar Usługi Administracyjno Porządkowe Przytuła Edward Jan, która powstała w roku 1995, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7651268546, numer REGON: 570276605, Siedziba firmy mieści się w mieście Wałcz (kod pocztowy: 78-600) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Żyzna 1. Firma Elmar Usługi Administracyjno Porządkowe Przytuła Edward Jan według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych