Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Export Import Handel Hurt Detal Wszelk Artyk Kropiwnicka - kahndesign.pl

Export Import Handel Hurt Detal Wszelk Artyk Kropiwnicka

''

Firma Export Import Handel Hurt Detal Wszelk Artyk Kropiwnicka, która powstała w roku 1992, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5420007052, numer REGON: 050195393, Siedziba firmy mieści się w mieście Białystok (kod pocztowy: 15-198) w województwie podlaskim przy ulicy Wincentego Pola 13. Firma Export Import Handel Hurt Detal Wszelk Artyk Kropiwnicka według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

  • podlaskie
  • 15-198 Białystok Wincentego Pola 13
  • 5420007052
  • 050195393
  • Usługi
  • 2015-10-14