Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Ferma Drobiu Piotr Pranczke - kahndesign.pl

Ferma Drobiu Piotr Pranczke

''

Firma Ferma Drobiu Piotr Pranczke, która powstała w roku 1994, działa jako inne posiada następujący numer NIP: 5891080901, numer REGON: 193115897, Siedziba firmy mieści się w mieście Kartuzy (kod pocztowy: 83-300) w województwie pomorskim przy ulicy Gen. Józefa Wybickiego 29/8. Firma Ferma Drobiu Piotr Pranczke według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: chów i hodowla drobiu