Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Frame Studio Wizualizacji Komputerowych - kahndesign.pl

Frame Studio Wizualizacji Komputerowych

http://www.fst.pl

Firma Frame Studio Wizualizacji Komputerowych, która powstała w roku 1997, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7391850509, numer REGON: 510602891, Siedziba firmy mieści się w mieście Olsztyn (kod pocztowy: 10-699) w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy Mazowiecka 6/12. Firma Frame Studio Wizualizacji Komputerowych według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność w zakresie architektury