Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Chełmży - kahndesign.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Chełmży

''

Firma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Chełmży, która powstała w roku 2009 posiada następujący numer NIP: 8792187945, numer REGON: 340546796, Siedziba firmy mieści się w mieście Chełmża (kod pocztowy: 87-140) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Ignacego Paderewskiego 14. Firma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Chełmży według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana