Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Grupowa Praktyka Lekarsko Stomatologiczna Specjal Clinic Lek Med - kahndesign.pl

Grupowa Praktyka Lekarsko Stomatologiczna Specjal Clinic Lek Med

''

Firma Grupowa Praktyka Lekarsko Stomatologiczna Specjal Clinic Lek Med, która powstała w roku 2000, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7741881658, numer REGON: 812009751, Siedziba firmy mieści się w mieście Szczecin (kod pocztowy: 71-450) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Fryderyka Chopina 22. Firma Grupowa Praktyka Lekarsko Stomatologiczna Specjal Clinic Lek Med według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: praktyka lekarska specjalistyczna