Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Hodowla Brojlerów Leszek Jan Liszewski - kahndesign.pl

Hodowla Brojlerów Leszek Jan Liszewski

''

Firma Hodowla Brojlerów Leszek Jan Liszewski, która powstała w roku 1998, działa jako inne posiada następujący numer NIP: 7211035045, numer REGON: 450662043, Siedziba firmy mieści się w mieście Kolno (kod pocztowy: 18-523) w województwie podlaskim przy ulicy Kolimagi 9. Firma Hodowla Brojlerów Leszek Jan Liszewski według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: chów i hodowla drobiu