M Wiejak I S Ka Przetwórstwo Mięsne Handel Usługi Sp J

''

Firma M Wiejak I S Ka Przetwórstwo Mięsne Handel Usługi Sp J, która powstała w roku 1991, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7460003995, numer REGON: 510258293, Firma M Wiejak I S Ka Przetwórstwo Mięsne Handel Usługi Sp J według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego