Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Mapa Media Tomasz Szlufik - kahndesign.pl

Mapa Media Tomasz Szlufik

''

Firma Mapa Media Tomasz Szlufik, która powstała w roku 2001, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 6691334094, numer REGON: 331257270, Siedziba firmy mieści się w mieście Sianów (kod pocztowy: 76-004) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Tylna 11. Firma Mapa Media Tomasz Szlufik według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność wydawnicza