Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Pro San Technika Grzewcza Grażyna Sykała - kahndesign.pl

Pro San Technika Grzewcza Grażyna Sykała

''

Firma Pro San Technika Grzewcza Grażyna Sykała, która powstała w roku 1999, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5421587488, numer REGON: 050830961, Firma Pro San Technika Grzewcza Grażyna Sykała według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne