Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215e.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Super Bar Disko Delfin - kahndesign.pl

Super Bar Disko Delfin

''

Firma Super Bar Disko Delfin, która powstała w roku 1993 posiada następujący numer NIP: 6170002455, numer REGON: 250062250, Siedziba firmy mieści się w mieście Pleszew (kod pocztowy: 63-300) w województwie wielkopolskim przy ulicy Prokopowska 43. Firma Super Bar Disko Delfin według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna